ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

20-22 Kasım/October 2021, Hamburg/ALMANYA

Sempozyum Tarihi

20-22 Kasım 2021

   

Sempozyum Yeri

Hamburg, ALMANYA

   

Son Kayıt Tarihi

18 Kasım 2021

Duyuru

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 20-22 Kasım 2021 tarihleri arasında Hamburg/ALMANYA’da AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ASEAD) ve HAMBURG ÜNİVERSİTESİ’nin misafirliğinde düzenlenecek olan ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı sempozyumumuz, “Doçentlik Başvuru ile Akademik Atama ve Yükselme Kriterleri” kapsamında uluslararası niteliğe sahip bulunmaktadır. Sempozyum, Sosyal Bilimlerde çeşitli alt başlıklar altındaki konuları kapsamaktadır. Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra çevrimiçi sunum, video sunum ve poster bildirilere yer verilmektedir. Sempozyumda Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde sunumlar yapılabilecektir. Bildiriler “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” kriterine sahip olan ASTANA YAYINLARI tarafından ISBN alınmış Bildiri Özetleri Kitabında (Abstract Book) ve Sempozyum Bildiri Kitabında (Proceedings Book) yayınlanacaktır. Ayrıca hakemlik sürecinden sonra ASEAD Dergsinde makale olarak da yayınlanabilecektir.

Sempozyumda buluşmak ümidiyle…

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
14 Kasım 2021

Sempozyum Programı Yayın Tarihi
18 Kasım 2021

Sempozyum Özet Kitabı Yayın Tarihi
30 Kasım 2021

Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi
29 Aralık 2021

Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları 3 gün içerisinde katılımcılara gönderilecektir.