ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

20-22 Kasım/October 2021, Hamburg/ALMANYA

Konular

ASEAD 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Doçentlik Başvuru ve diğer akademik yükselmelerde kullanılabilecek şartları sağlamaktadır.
Sempozyumu aşağıda belirtilen konu başlıklarındaki bütün çalışmalara yer vermektedir. Bu alanlarda çalışma yapan yurt içi ve yurt dışındaki tüm kişi ve kurumlar sempozyuma davetlidir.
Konu Başlıkları:
Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sağlık Bilimleri, Sanat Tarihi, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ile Sosyal Bilimler alanındaki diğer bilim dalı konularını kapsamaktadır.