ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

20-22 Kasım/October 2021, Hamburg/ALMANYA

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 14 Kasım 2021
  • Sempozyum Son Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2021
  • Video Sunum Gönderimi Son Tarihi: 18 Kasım 2021
  • Sempozyum Programının İlanı: 18 Kasım 2021
  • Sempozyum Tarihi: 20-22 Kasım 2021
  • Sempozyum Özet Kitabı Yayın Tarihi: 30 Kasım 2021
  • Tam Metin Gönderimi Son Tarihi: 20 Aralık 2021
  • Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi: 29 Aralık 2021
NOT: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek Bildiri Kabul Mektupları 3 gün içerisinde katılımcılara gönderilecektir.