ASEAD 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

20-22 Kasım/October 2021, Hamburg/ALMANYA

Sempozyum Hakkında

Sempozyumun Amacı;

Sosyal Bilimler (Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Beşeri Bilimler, Hukuk) alanlarında araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmektir. Türkiye’den ve dünyadan bilim insanlarının bir araya gelmesiyle yeni çalışmaların bilinirliğini sağlamak, yeni araştırma konularına kapı aralamak ve bilimin gelişmesine katkı sunmak sempozyumun ana hedefleridir. Sempozyumun diğer önemli bir amacı da lisans ve lisansüstü düzeylerdeki genç akademisyen adaylarının tecrübe kazanması için değerli akademisyenlerle bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaktır. Ayrıca iş dünyasının farklı sektörlerinde görev yapan ve ilgili alanlarda çalışmalar yapmakta olan iş insanları da sempozyuma bildirileriyle aktif katılım sağlayarak, akademisyen ve akademisyen adayı katılımcılarla bir araya gelebileceklerdir. Sempozyum Doçentlik başvuru ve diğer akademik atama-yükselmelerde kullanılabilecek şartları sağlamaktadır. Kongre sunum dili Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça’dır.

Sunum Şekilleri:

Halen yaşanmakta olan salgının tam olarak sona ermediği göz önüne alınarak; katılımcı aşağıda belirtilen sunum şekilerinden istediğini tercih edebilecektir.


  1. Sempozyum fiziki mekanda canlı sözlü sunum
  2. Video sunum (15 dakika)
  3. Online sunum (Zoom üzerinden)
  4. Poster bildiri

Sempozyumda kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet e-kitabında, bildiri tam metinleri ise ISBN’li Sempozyum Tam Metin e-kitabında basılacaktır. Ayrıca tam metin bildirilerin geliştirilerek makale olarak yayınlanması istendiğinde, yeni bir hakem değerlendirme sürecine tabi tutularak, ASEAD dergisinde yayınlanabilecektir.