Sempozyum Hakkında

ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

02-04 Kasım 2019, ANTALYA – LARA

Sempozyum Genel Konu Başlıkları: Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sağlık Bilimleri, Sanat Tarihi, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ile Sosyal Bilimler alanındaki diğer bilim dalı konularını kapsamaktadır.

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 02-04 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya-LARA’da Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin (ASEAD) misafirperverliğinde düzenlenecek olan ASEAD VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, “Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” kapsamında uluslararası niteliğe sahip bulunmaktadır.
Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra poster bildiri ve video sunumlarına yer verilmektedir. Sempozyum Bildiri Özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri Tam Metinleri ise, katılımcıların tercihlerine göre Doçentlik başvuru ve Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya Dergimizin (ASEAD) Sempozyum Özel Sayısında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
Sempozyumda buluşmak ümidiyle…
ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu