ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUNU DESTEKLEYEN KURUMLAR

ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ASEAD Dergisi ev sahipliğinde, aşağıda logoları ve isimleri yer alan kurumlar tarafından akademik olarak desteklenmektedir.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi

Bakü Devlet Üniversitesi

TUTUMSEAD Dergisi

Milwaukee Area Technical College
Pegasus İletişim