Bildiri Seçeneği KAYIT ÜCRETİ
Sözlü Bildiri 450 ₺
Video Sunum 300 ₺
Poster Bildiri 300 ₺
Akademisyen Olmayan YLS/Doktora Öğrencisi (Sözlü Bildiri) 300 ₺
Akademisyen Olmayan YLS/Doktora Öğrencisi (Video) 300 ₺
Akademisyen Olmayan YLS/Doktora Öğrencisi (Poster) 300 ₺
Dinleyici 200 ₺

 

AÇIKLAMALAR
Bildiri Özeti: Tüm katılımcılarımızın bildiri özetleri sempozyum web sayfamızda bildiri özet kitapçığı şeklinde online olarak yayınlanacaktır.
Bildiri Metninin Makale Olarak Yayınlanması: Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında, bildirilerin tam metinleri ise Katılımcılarımızın tercihine göre Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin (ASEAD) Sempozyum Özel Sayısında veya Sempozyum Bildiriler Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır. 
ASEAD Dergisi web sayfasına bkz: www.asead.com
Video Sunum: Sempozyuma bilfiil katılım sağlayamayacak olan yazarların bildirileri sanal olarak sunulacaktır. Video sunumlar 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde Mp4 veya benzeri bir formatta kaydedildikten sonra aseadsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Bildiri Ücreti ve Yazar Sayısı: Bildiri birden fazla yazarlı olabilir. Sempozyum kayıt ücreti yazar sayısına göre değil, bildiri başına ödenir.
İkinci Bildiri Ücreti: Sözlü bildiri, video veya poster sunum başvurularında ikinci bildirilere %50 indirim uygulanır.

Doç. Dr. İrfan Türkoğlu

TL Hesap Numarası: IBAN : TR 37 0001 5001 5800 7297 7700 26
Erken Kayıt İçin En Son Tarih: 20  Nisan 2019

Vakıflar Bankası Üniversite Şubesi

Önemli
Sempozyum kayıt ücretini yatırdıktan sonra ödeme bilginizi aseadsempozyum@gmail.com adresine göndermeyi unutmayınız.