ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Önemli Tarihler)

Sempozyum Yeri: Kervansaray Hotel Lara ANTALYA 

Sempozyum Tarihi 02-04 Kasım 2019,
Son Kayıt Tarihi 25 Ekim 2019
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi 1 Temmuz- 24 Ekim 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı 27 Ekim 2019
Tam Bildiri Metin Gönderim Tarihi 30 Kasım 2019

Sempozyuma kabul edilen tüm bildiriler 27 Ekim 2019 tarihinde sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.

Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları  3 gün içerisinde katılımcılara gönderilecektir.

Sempozyumda buluşmak ümidiyle…

ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu

Leave a Comment