Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri ve Tarihi
5-7 Mayıs 2018, ANTALYA
Erken Kayıt Tarihi
31 Mart 2018
Son Kayıt Tarihi
20 Nisan 2018
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi
1 Aralık 2017-10 Nisan 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı

 

3 Mayıs 2018
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi
15 Nisan 2018-15 Haziran 2018
Sempozyuma kabul edilen tüm bildiriler 3 Mayıs 2018 tarihinde sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.
Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları en geç bir
hafta içerisinde katılımcılara gönderilecektir.
Bildiri tam metinleri makale olarak Haziran 2018 ve izleyen aylardaki ASEAD Dergisi sayılarında
yayınlanacaktır.
Sempozyumda buluşmak ümidiyle…
ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu

Duyurularımız