Sempozyum Yeri ve Tarihi
27-29 Ekim  2018, ANTALYA
Son Kayıt Tarihi
20 Ekim 2018
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi
1 Haziran 2018 – 20 Ekim 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
25 Ekim 2018
Ayrıca Tam Bildiri Metin Gönderim Tarihi
30 Kasım 2018
Sempozyuma kabul edilen tüm bildiriler 25 Ekim 2018 tarihinde sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.
Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları en geç bir hafta içerisinde katılımcılara gönderilecektir.
Sempozyumda buluşmak ümidiyle…
ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu