Sempozyum Yeri ve Tarihi
27-29 Ekim  2018, ANTALYA
Erken Kayıt İçin En Son Tarihi
20 Eylül 2018
Son Kayıt Tarihi
20 Ekim 2018
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi
1 Haziran 2018 – 10 Ekim 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
15 Ekim 2018
Sempozyuma kabul edilen tüm bildiriler 15 Ekim 2018 tarihinde sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.
Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları en geç bir hafta içerisinde katılımcılara gönderilecektir.
Sempozyumda buluşmak ümidiyle…
ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu