Sempozyum Yeri ve Tarihi
27-29 Nisan 2019, ANTALYA
Son Kayıt Tarihi
20 Nisan 2019
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi
1 Ocak 2019 -20 Nisan 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
20 Nisan 2019
Ayrıca Tam Bildiri Metin Gönderim Tarihi
31 Mayıs 2019
Sempozyuma kabul edilen tüm bildiriler 20 Nisan 2019 tarihinde sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.
Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları  3 gün içerisinde katılımcılara gönderilecektir.
Sempozyumda buluşmak ümidiyle…
ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu