Önemli Tarihler:

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Sempozyum Tarihi: 10-12 Nisan 2021

Bildiri Özetlerin Gönderilmesi: 1 Ocak – 8 Nisan 2021

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 8 Nisan 2021

Son Kayıt Tarihi: 8 Nisan 2021 Cuma

Tam Metin Gönderme Tarihi: 15 Mayıs 2021

NOT: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları 3 gün içerisinde katılımcılara gönderilecektir.

Sempozyumda buluşmak ümidiyle…

ASEAD SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU