Bildiri Özeti Yazım Kuralları:
Bildiri özeti, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, en az 100, en fazla 300 kelime olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.
Bildiri Tam Metni:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Kenar Boşlukları:
Üst Kenar Boşluk: 3 cm, Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm, Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlık 12, Özet ve metin 11, Dipnotlar 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metin 1.15,  Dipnotlar tek satır
Poster Bildiri Yazım Kuralları:
1. Poster boyutu: 70 cm x 100 cm
2. Kenar boşluklar: üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm.
3. Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın, kurum/kuruluş/
üniversitesinin adı yazılmalıdır.
4. Poster başlığı: 48 punto arial karakterinde ve koyu (bold) (poster başlığının iki satırı geçmemesi önerilir).
5. Yazar ad(lar)ı 28 punto arial yazı karakterinde ve koyu (bold).
6. Yazar adres(ler)i ve mailleri 28 punto arial yazı karakteri.
7. Metin iki sütun veya 3 sütun halinde verilecektir.
8. Metin başlıkları 24 punto arial karakterinde ve koyu (bold).
9. Metin 24 punto arial yazı karakterinde.
10. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda kaynaklar daha küçük karakterlerle
dizin halinde belirtilmelidir.
11. Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun
boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. şekiller, uzaktan kolay
görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
12.Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde
APA stilinin benimsenmesi.
Poster Sunum Kuralları
1. Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek olan salondaki panolara asılacaktır.
2. Posterlerin panolara takılması konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.
3. Poster sahipleri, programda belirtilen saatlerde çalışmaları hakkında bilgi verecek veya açıklayıcı metin
düzenleyeceklerdir.
Video Bildiri Kuralları
Sempozyuma bilfiil katılım sağlayamayacak olan yazarların bildirileri sanal olarak sunulacaktır. Sempozyuma
video sunumla katılmak isteyen katılımcılarımız bildiri özetlerini  belirtilen tarihler arasında word formatında
hazırlayarak bize göndermeleri gerekmektedir. Bildiri için hazırlanan özetlerde bildiri başlığı, yazar adı/adları,
kurum adı, akademik unvan ve iletişim adreslerini belirtilmelidir.
Kabul edilen video sunumlar 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde Mp4 veya benzeri bir formatta
kaydedildikten sonra en geç 20 Nisan 2019 tarihinde  aseadsempozyum@gmail.com adresine
gönderilmelidir.